STEP 1

สมัครสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์
และเข้าสู่ระบบ

 1. สมัครสมาชิกโดยคลิก ที่นี่ หรือหากคุณมีสมาชิกอยู่แล้วคุณสามารถข้ามไปขั้นตอนที่ 3 ได้เลย
 2. คลิกยืนยันที่อยู่อีเมลในกล่องจดหมายของอีเมลที่ท่านกรอกไว้
 3. เข้าสู่ระบบโดยคลิก ที่นี่STEP 2

สมัครเรียนคอร์สอบรม

 1. เลือก "คอร์สอบรม" บริเวณแถบสีน้ำเงินข้างบน
 2. เลือกคอร์สอบรมที่คุณมีความสนใจและต้องการที่จะสมัคร
 3. ศึกษารายละเอียดของคอร์ส
 4. กด "สมัครเลย" ในรุ่นและคอร์สที่ต้องการสมัคร
 5. ศึกษาและกดยอมรับเงื่อนไขการสมัคร
 6. เลือกประเภทการสมัครของคุณ (บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล (เอกชน) หรือนิติบุคคล (รัฐบาล))
 7. หากต้องการเพิ่มหรือลบผู้สมัคร สามารถทำได้ตรง "รายชื่อผู้เรียน"
 8. * กรอกได้มากสุด 3 ท่าน (รวมตัวผู้สมัครให้)
  * อีเมลที่กรอกต้องเป็นอีเมลที่สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์และยืนยันที่อยู่อีเมลเรียบร้อยแล้ว
 9. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร คอร์สที่เรียน และประเภทการสมัคร จากนั้นเลือก "ยืนยันการสมัคร" เพื่อยืนยันการสมัคร
 10. * หากต้องการให้ออกใบกำกับภาษีในนามบริษัท กรุณาเลือกการสมัครแบบ นิติบุคคล
  * เมื่อยืนยันการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขการสมัครได้อีกSTEP 3

ตรวจสอบสถานะและชำระเงิน

 1. ระบบจะแจ้งสถานะการสมัคร รวมถึงยอดชำระเงินและวิธีชำระเงินให้กับผู้สมัคร ในหน้า "ประวัติการสมัคร/ชำระเงิน"
 2. ชำระเงินตามยอดในใบแจ้งหนี้ภายใน 2 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสมัครโดยผ่านการโอนเข้าบัญชี
 3. กด "อัปโหลดสลิป"
 4. อัปโหลดหลักฐานการชำระเงินSTEP 4

ได้รับอีเมลยืนยันการเข้าอบรม

 1. ได้รับอีเมลยืนยันการเข้าอบรมพร้อมสำเนาใบกำกับภาษีภายใน 3 วันทำการ
 2. เข้า กลุ่ม Line Openchat ตามลิงก์ที่แนบให้ทางอีเมล เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคอร์สที่ท่านสมัคร และรับลิงก์ ZOOM ในวันเรียน
- การรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีฉบับจริง -
* สำหรับบุคคลธรรมดา
 1. โปรดตอบกลับผ่านทางอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าอบรมหรือแจ้งผ่านอีเมล [email protected] โดนระบุหัวข้อว่า “ขอใบกำกับภาษีฉบับจริง พร้อมระบุรหัสการสมัคร (RG)” หากท่านต้องการรับใบกำกับภาษีฉบับจริง
 2. หากท่านแจ้งว่าต้องการรับใบกำกับภาษีฉบับจริง ทาง BIZ CUBE จะส่งใบแทนใบเสร็จรับเงินให้ทางอีเมล เพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (หากต้องการแก้ไขข้อมูลกรุณาแจ้งกลับมาที่ BIZ CUBE โดยเร็ว)
 3. ทาง BIZ CUBE จะจัดส่งใบกำกับภาษีฉบับจริงไปตามที่อยู่ของท่าน เมื่อท่านยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
*สำหรับนิติบุคคล
 1. โส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาทางอีเมลยืนยันการเข้าอบรม เพื่อให้ทาง BIZ CUBE ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร
 2. ทาง BIZ CUBE จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หากมีส่วนที่ต้องแก้ไขจะแจ้งกลับทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้
 3. ** กรุณารอการยืนยันจาก BIZ CUBE ก่อนจัดส่งเอกสารฉบับจริง เพื่อป้องกันความผิดพลาดของเอกสาร
 4. หากข้อมูลในเอกสารถูกต้องครบถ้วน ทาง BIZ CUBE จะส่งใบแทนใบเสร็จรับเงินให้ทางอีเมล เพื่อให้ทางบริษัทของท่านได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (หากต้องการแก้ไขข้อมูลกรุณาแจ้งกลับมาที่ BIZ CUBE โดยเร็ว)
 5. ส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง มาตามที่อยู่ที่ทาง BIZ CUBE แจ้งในอีเมล
 6. ทาง BIZ CUBE จะจัดส่งใบกำกับภาษีฉบับจริงไปตามที่อยู่ของท่าน เมื่อได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง

ติดต่อเรา
ไอดีไลน์ : @bizcube_chula
อีเมล : [email protected]
ที่อยู่
• อาคารไชยยศสมบัติ 1 ห้องเลขที่ 315 ชั้นที่ 3 เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เฟซบุ๊ก
© 2022 ศูนย์ฝึกอบรมด้านธุรกิจจุฬา | Micro MBA Chula | Marketing Courses. All rights reserved
เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว