ABOUT BIZ CUBE


BIZ CUBE เป็นสถาบันจัดหลักสูตรอบรมธุรกิจระยะสั้นของบริษัทจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยเราพร้อมเปิดมุมมองด้านธุรกิจให้แก่ผู้เรียน ผ่านความรู้ที่ครอบคลุมและทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นโลกธุรกิจในปัจจุบัน ถ่ายทอดโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์ ความรู้ และชื่อเสียง และวิทยากรภายนอกที่ประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจ

ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก CBAC ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "BIZ CUBE" ในปีพ.ศ. 2561 เรายังเป็นสถาบันจัดหลักสูตรอบรมธุรกิจระยะสั้นของบริษัทจำลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเหมือนเดิม

ปัจจุบันเราได้เปิดหลักสูตรอบรม 5 หลักสูตรคือ

  1. Micro MBA
  2. Project Management (Online)
  3. Business Analytics (Online)
  4. Brand Leadership (Online)
  5. Digital Marketing (Online)

ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ในปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้มีบางหลักสูตรต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนเป็นการเรียนผ่าน Zoom Application  OUR COURSES


สำหรับวันธรรมดา จะเรียนเวลา 18.00 - 21.30 น. (พักเบรก 30 นาที) และในวันเสาร์ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาคือ 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปฏิทินของคอร์สเรียนแต่ละรุ่น

ภาษาไทย

ทุกคอร์สของ BIZ CUBE เป็นคอร์สสอนสด ทำให้ผู้เรียนได้ถามตอบกับอาจารย์ผู้สอน และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดกับวิทยากร รวมถึงผู้เรียนท่านอื่นได้ทันที

สำหรับหลักสูตร Micro MBA และ Brand Leadership ที่เป็นการเรียนที่คณะบัญชี จุฬา จะเปิดให้ลงทะเบียนจำนวน 50 ท่าน/รุ่น เนื่องจากมาตรการการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) และสำหรับคอร์สเรียนอื่นๆ ที่จะเรียนผ่านช่องทาง Zoom จะเปิดให้ลงทะเบียนจำนวน 60 ท่าน/รุ่น

ผู้เรียนจะต้องเข้าอบรมไม่ต่ำกว่า 80% ของจำนวนชั่วโมงเรียน และเมื่อผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ทาง BIZ CUBE Chula จึงมีมาตราการป้องกันการแพร่กระจายของโรค โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนบางหลักสูตร ผ่านทาง Zoom Application  USER ACCOUNT


  1. กรอกข้อมูลส่วนตัว อีเมล และรหัสผ่านทาง ที่นี่ เพื่อใช้เข้าสู่ระบบ
  2. กดยืนยันอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิก ซึ่งจะส่งให้ทางอีเมลที่ท่านได้กรอกไว้

ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิกหลังทำการสมัคร โดยอีเมลอาจไปอยู่ใน Spam Mail หรือ Junk Mail ได้  REGISTRATION AND PAYMENT


เปิดรับสมัครทุกหลักสูตร : 16 เมษายน พ.ศ. 2565

สามารถสมัครผ่านทาง https://reg.bizcube-chula.com/ ได้ช่องทางเดียว

ไม่สามารถจองก่อนได้ แต่สามารถกด LIKE และ FOLLOW ได้ที่ Facebook : Micro MBA by BIZ CUBE Chula และ Instagram : bizcube.chula เพื่อติดตามสาระดี ๆ และข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับบุคคลธรรมดา: ผู้สนใจไม่ต้องใช้เอกสารอะไรในการสมัคร

สำหรับผู้ที่สมัครในนามบริษัท: ผู้สนใจจะต้องทราบข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อกรอกในขั้นตอนการสมัคร (ชื่อบริษัท, สาขา, ที่อยู่ของบริษัท และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัท) และถ้าผู้สมัครมีสิทธิ์ได้เข้าเรียน จะต้องใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยสามารถศึกษาวิธีการกรอกเอกสารได้จากที่นี คลิกเพื่อดูตัวอย่าง

ไม่มีการทดสอบใด ๆ เพื่อสมัครเข้าเรียน

ไม่จำเป็น

สำหรับปี พ.ศ. 2565 สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครเรียนผ่านทางระบบและได้รับการแจ้งว่าท่านมีสิทธิ์ได้เข้าเรียน ทาง BIZ CUBE จึงจะแจ้งขั้นตอนการชำระค่าเรียนต่อไป (ทางเราไม่มีนโยบายการรับชำระค่าเรียนผ่านบัตรเครดิต มีเฉพาะวิธีการโอนเท่านั้น)

สามารถสมัครได้ โดยเราสามารถออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคลได้ และสามารถรับสิทธิหักลดหย่อนภาษีโดยยื่นเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ประเภทหน่วยงานเอกชนสามารถหักลดหย่อนได้ 3% และประเภทหน่วยงานรัฐบาลหักลดหย่อนได้ 1%)ติดต่อเรา
ไอดีไลน์ : @bizcube_chula
อีเมล : [email protected]
ที่อยู่
• อาคารไชยยศสมบัติ 1 ห้องเลขที่ 315 ชั้นที่ 3 เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เฟซบุ๊ก
© 2022 ศูนย์ฝึกอบรมด้านธุรกิจจุฬา | Micro MBA Chula | Marketing Courses. All rights reserved
เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว