ติดต่อเรา

ไอดีไลน์

@bizcube_chula

อีเมล

[email protected]

เฟซบุ๊ก

Micro MBA by BIZ CUBE Chula

ที่อยู่

● อาคารไชยยศสมบัติ 1 ห้องเลขที่ 315 ชั้นที่ 3 เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อเรา
ไอดีไลน์ : @bizcube_chula
อีเมล : [email protected]
ที่อยู่
• อาคารไชยยศสมบัติ 1 ห้องเลขที่ 315 ชั้นที่ 3 เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เฟซบุ๊ก
© 2022 ศูนย์ฝึกอบรมด้านธุรกิจจุฬา | Micro MBA Chula | Marketing Courses. All rights reserved
เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว